Konkurz

Z Hulanopedia

Přejít na: navigace, hledání

V roce 2002 skončilo Radkovo podnikání konkurzem jeho firmy. Již v minulosti měl problémy s financováním svého podnikání, tentokrát to dopadlo ještě hůře a znamenalo to počátek méně radostného období Radkova života. Detaily z tohoto období Radkova života vynesla na povrch kauza Mlaskač.

Obsah

Průběh konkurzního řízení

2002

 • 2. června - Radek Hulán podal na firmu SUTTON DATA SERVICES návrh na konkurz z důvodu zadluženosti firmy
 • 17. července - prohlášen konkurs na společnost SUTTON DATA SERVICES s.r.o., byl ustanoven správce konkursní podstaty Ing. Vladimír Zachoval [1]
 • srpen - Radek přebírá účetnictví firmy
 • 7. listopadu - správce konkurzní podstaty podává návrh na konkurz majetku Radka Hulána, návrh později zamítnut

2003

 • Začátkem roku 2003 prodává dům v Černé Hoře a mizí do zahraničí
 • 23. září 2003 byl zadržen policí na letišti Praha-Ruzyně
 • 21. listopadu proběhlo jednání, Radek vypovídá bez námitek - dle svých slov ztratil v cizině klíče od bytu, kde uložil účetnictví své firmy a je mu sdělena celková výše pohledávek - 10 266 280,- Kč
 • 5. prosince zasílá vyhýbavou odpověď na výzvu k úhradě pohledávek (podepsán jako Bc.)

2005

 • 25. února 2005 - soud zamítá návrh na prohlášení konkurzu na majetek Radka Hulána (to ovšem ještě neznamená, že jsou mu odpuštěny pohledávky věřitelů vůči jeho osobě)

2006 - 2009

 • správce konkurzní podstaty stále případ řeší a stále je prodlužována lhůta pro předložení konečné zprávy

2010

 • leden - celá anabáze se chýlí ke konci, Radek toho také využívá a stěžuje si na Okouna
 • 8. ledna - oznámení o vyvěšení konečné zprávy, která bude vyvěšena 15. ledna
 • 15. ledna - vyvěšena konečná zpráva (viz níže) a nařizuje se jednání o této zprávě - ze zprávy vyplývá, že celkové příjmy konkurzní podstaty dosáhly 1 148 250.34,- Kč a celkové výdaje 2 775 296.83,- Kč; správce konkurzní podstaty navrhuje konkurz zrušit, neboť majetek podstaty nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu
 • 10. března - proběhlo jednání o konečné zprávě
 • 19. dubna - usnesení o zrušení konkurzu

Dokumentace

Analýza pohledávek

Soubor:Splaceni dluhu.png

Příjmy

Radek Hulán pracuje v současné době jako webdesignér. Průměrný plat v tomto oboru se pohybuje kolem 30 - 50 tisíc měsíčně, ale většinou jsou tito lidé placeni od hodiny, případně podle provedené práce. Vycházejme proto z měsíčního čistého platu 40 tisíc.

Výdaje

 • Radek bydlí v garsonce v Plzni-Bolevci, ta ovšem patří jiné osobě, pravděpodobně jemu blízké. Průměrný nájem garsonky v této oblasti se pohybuje v rozmezí 5-7 tisíc Kč. Předpokládejme, že platí pouze za spotřebované zdroje a symbolické nájemné - 3000 Kč.
 • Radek se stravuje převážně z polotovarů, výjimečně si zajde do veřejného stravovacího zařízení. Počítejme tedy 150Kč/den, tedy 4500Kč měsíčně.
 • Dále příležitostně používá osobní automobil (v cizím vlastnictví) - počítejme 2 jízdy týdně v délce 100km, tedy 400km měsíčně, při spotřebě 7,5l/100km a 28kč za 1l benzínu se jedná o 1680Kč, dále připočtěme povinné ručení 2000Kč.
 • Z řady fotografií je patrné, že Radek nosí stále stejné oblečení, počítejme tedy, že za něj utratí max. 500Kč měsíčně.
 • Dále je fanouškem různých moderních technologií, jejímž vlastnictvím se často chlubí. Počítejme proto útraty v této oblasti ve výši 5000Kč měsíčně.
 • Dále počítejme asi 2000Kč na útraty při různých příležitostech (dárky, vybavení garsonky apod.)

Rozdíl

40000 - (3000+4500+1680+2000+500+5000+2000) = 21320Kč

Splácení

 • Počítejme tedy, že Radek splácí alespoň 20.000 Kč dluhu měsíčně. Z výše uvedené tabulky zjistíme, že i kdyby splácel o 5.000 Kč více, ani do konce života se mu závazky nepodaří splatit.
 • Pokud by se ale domluvil na splátkách 20.000 Kč měsíčně bez jakéhokoli úroku, bude mu toto trvat zhruba 42 let (tzn. do roku 2045). Při splátkách 25.000 Kč za stejných podmínek 33 let.

Viz také

Odkazy